Velkommen til Barnehage- og SFO-portalen!


Her kan du søke om barnehage- og SFO-plass og svare på tilbud. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars, men det kan søkes plass hele året, og det vil bli tildelt plass etter hvert som det er ledig plass.

Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk Barnehageplass her eller Søk SFO-plass her i menyen over. Du trenger ikke logge inn. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Innlogging
Første gang du registrerer en søknad vil du bli registrert i personregisteret, og du kan umiddelbart etter at søknaden er sendt, logge deg inn via ID-porten.


Du må være innlogget for å:

- Endre/slette søknad
- Svare på tilbud om plass
- Endre plasstype
- Si opp plassen
- Endre adresse med mer

Vi gjør oppmerksom på at dersom svarfristen ikke overholdes bortfaller tilbudet om plass.