Velkommen til Barnehage- og SFO-portalen!


Her kan du søke om barnehage- og SFO-plass og svare på tilbud. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars, men det kan søkes plass hele året, og det vil bli tildelt plass etter hvert som det er ledig plass.

Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk Barnehageplass her eller Søk SFO-plass her i menyen over. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Dersom du er folkeregistrert i Siljan kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.) Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, eventuelt dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Siljan kommune), så kan du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.

Innlogging
Første gang du registrerer en søknad vil du bli registrert i personregisteret, og du kan umiddelbart etter at søknaden er sendt, logge deg inn via ID-porten.


Du må være innlogget for å:

- Endre/slette søknad
- Svare på tilbud om plass
- Endre plasstype
- Si opp plassen
- Endre adresse med mer

Vi gjør oppmerksom på at dersom svarfristen ikke overholdes bortfaller tilbudet om plass.

Vær oppmerksom på at det er den som er regningsmottaker som må logge seg inn for å endre plass eller si opp plass.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med barnehageledere eller Lisbeth Gulseth på tlf 35 94 29 44/99 44 86 01.